Método pedagóxico

O noso método pedagóxico trata de adaptarse totalmente ao alumnado de xeito que podemos ofrecer formación a persoas a partires dos catro anos.

O noso proxecto máis desenrolado é a ESCOLA DE MÚSICA DE BOIRO, nel conseguimos que un mesmo proxecto sexa pedagoxicamente atractivo, musicalmente eficaz e economicamente viable.

Baseado na formación práctica a actividade comeza a partires dos 4 anos, o movemento a través do xogo, o coñecemento da estrutura corporal, a motricidade, o ritmo, a entoación, o canto coral ou a audición son concedidos dun xeito divertido, mediante o cal o alumnado poderá alcanzar o nivel preciso para superar os diversos ciclos da ensinanza.

Dentro dos obxectivos pedagóxicos da escola considérase fundamental a integración e participación do estudantado en grupos instrumentais como complemento indispensable para a formación persoal e artística do alumnado.